Nadchodzące Walne Zgromadzenia
ZWZA

20.06.2024

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
ARCHIWALNE Walne Zgromadzenia
ZWZA

12.07.2023

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Opinia do uchwał ZWZA:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
ZWZA

16.06.2023

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej:

Załącznik

Odwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

25.05.2022

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
ZWZA

25.06.2021

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Uzupełnienie Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia:

Raport

Opinia do uchwał ZWZA:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
ZWZA

18.08.2020

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Uzupełnienie Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia:

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

24.03.2020

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwał:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

02.12.2019

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Projekt Statutu Spółki, tekst jednolity po NWZ 02.12.2019:

Załącznik

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwał:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

09.09.2019

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwał:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
ZWZA

27.06.2019

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwał:

Załącznik

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej:

Załącznik

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego:

Załącznik

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

18.01.2019

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwał:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

19.12.2018

Wniosek Akcjonariusza:

Raport

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwał:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

28.09.2018

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Wniosek Akcjonariusza:

Raport

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwał:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

03.01.2018

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwał:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

06.07.2017

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwał:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
ZWZA

20.06.2017

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności:

Załącznik

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

28.12.2016

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
ZWZA

29.04.2016

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Wniosek Akcjonariusza:

Raport

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności:

Załącznik

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego:

Załącznik

Informacja o ogólnej ilości akcji oraz ilości głosów:

Załącznik

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwał:

Załącznik

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej:

Załącznik

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie uchwały akcjonariusza:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

01.12.2015

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (korekta):

Raport
ZWZA

29.06.2015

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej:

Załącznik

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności:

Załącznik

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

30.10.2014

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (korekta):

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
ZWZA

12.06.2014

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności:

Załącznik

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

30.01.2014

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
ZWZA

19.06.2013

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
ZWZA

27.06.2012

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
NWZA

01.03.2012

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport
ZWZA

30.06.2011

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport

Protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Raport