Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 01.12.2015 r.
4 listopada 2015
 19:17,

Raport bieżący nr 37/2015

Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie zawiadamia, że w dniu 04.11.2015 r. do spółki wpłynęło pismo akcjonariusza spółki DAMF Invest S.A. w Płocku zawierające informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 k.s.h. na dzień 01.12.2015 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C.

Zarząd Spółki informuje, że w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki: