Polityka
wynagrodzeń

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELKOP SE

ZAŁĄCZNIK

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELKOP SE za rok 2019 oraz 2020

ZAŁĄCZNIK

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Raport z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

ZAŁĄCZNIK