Raporty bieżące i okresowe

Strona główna » Raporty bieżące i okresowe

Raport roczny RR 2022

Raport roczny RR 2022 Załączniki: Wyjasnienie_do_korekty Sprawozdanie_z_badan_2023-11-20_pl.xhtml Sprawozdanie_z_badan_2023-11-20_pl.xades ELKOP_SF_KOREKTA_2022-12-31_pl.xhtml ELKOP_SF_KOREKTA_2022-12-31_pl.xades  

2023-11-21T18:26:43+01:0021 listopada 2023 17:33|Raporty okresowe|

Korekta danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym spółki za 2022 rok

Raport bieżący nr 10/2023 Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 21.11.2023 r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości skorygowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz z raportem Biegłego Rewidenta otrzymanym w dniu 21.11.2023 r. do skorygowanego sprawozdania finansowego spółki. Charakter korekty nie wpłynął na wyniki prezentowane przez [...]

2023-11-21T18:21:24+01:0021 listopada 2023 17:22|Raporty bieżące|

Informacja o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta

Raport bieżący nr 9/2023 Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 2 października 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1055/2023 z dnia 2 października 2023 r. postanowił o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta. Stosownie do postanowień uchwały wznowienie obrotu akcjami Emitenta [...]

2023-10-02T15:44:50+02:002 października 2023 14:18|Raporty bieżące|

Raport półroczny P 2023

Raport półroczny P 2023 Załączniki: ELKOP Sprawozdanie Zarządu półrocze 2023-sig.pdf ELKOP Sprawozdanie Finansowe półrocze 2023-sig.pdf ELKOP raport z przeglądu śródrocznego 2023.pdf Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI

2023-09-15T10:00:40+02:0015 września 2023 07:18|Raporty okresowe|

Informacja o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta

Raport bieżący nr 8/2023 Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego z dniem 29 sierpnia 2023 r. zawiesiła obrót akcjami Emitenta na rynku regulowanym. Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie, który [...]

2023-08-29T15:12:58+02:0029 sierpnia 2023 11:18|Raporty bieżące|

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.07.2023 roku

Raport bieżący nr 7/2023 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.07.2023 r. Załączniki: Protokol_ZWZ_ELKOP_SE_12.07.2023 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek [...]

2023-07-12T17:17:12+02:0012 lipca 2023 16:24|Raporty bieżące|

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.07.2023 roku

Raport bieżący nr 6/2023 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12.07.2023 r. Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 23 650 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: [...]

2023-07-12T17:15:48+02:0012 lipca 2023 16:18|Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lipca 2023 r.

Raport bieżący nr 4/2023 Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 12 lipca 2023 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do [...]

2023-06-15T19:44:28+02:0015 czerwca 2023 17:22|Raporty bieżące|
Przejdź do góry