Raporty bieżące i okresowe

Strona główna » Raporty bieżące i okresowe

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.06.2024 r.

Raport bieżący nr 13/2024 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 20.06.2024 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. W [...]

2024-05-22T18:29:18+02:0022 maja 2024 17:13|Raporty bieżące|

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 roku

Raport bieżący nr 11/2024 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2024 roku informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego - raportu za I kwartał 2024 roku. Zgodnie [...]

2024-05-16T17:57:26+02:0016 maja 2024 17:16|Raporty bieżące|

Plan przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Sprawozdanie Zarządu

Raport bieżący nr 10/2024 Zarząd ELKOP SE w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta ESPI nr 2/2024, 3/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024 niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii. Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o [...]

2024-05-15T13:15:47+02:0014 maja 2024 18:50|Raporty bieżące|

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki celowej

Raport bieżący nr 9/2024 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta ESPI nr 2/2024, 3/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024 informuje, iż w dniu 14 maja 2024 r., odbyło się Walne Zgromadzenie spółki zależnej Emitenta - spółki ELKOP Nieruchomości S.A. z siedzibą w Poznaniu _KRS 0001062854_, [...]

2024-05-15T12:33:37+02:0014 maja 2024 17:27|Raporty bieżące|

Zmiana Zarządu spółki celowej

Raport bieżący nr 8/2024 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta ESPI nr 2/2024, 3/2024, 6/2024 oraz 7/2024 informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2024 r., rada nadzorcza spółki ELKOP Nieruchomości S.A. z siedzibą w Poznaniu _KRS 0001062854_ podjęła uchwały o powołaniu: Prezesa Zarządu [...]

2024-04-26T18:23:20+02:0026 kwietnia 2024 17:24|Raporty bieżące|

Nabycie akcji Spółki Celowej

Raport bieżący nr 7/2024 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta ESPI nr 2/2024, 3/2024 oraz 6/2024 informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2024 r., Emitent nabył 100% akcji w podmiocie celowym tj. spółce akcyjnej prawa polskiego pod firmą ELKOP Nieruchomości S.A. z siedzibą [...]

2024-04-25T08:54:48+02:0024 kwietnia 2024 17:54|Raporty bieżące|

Stanowisko Zarządu odnośnie Wniosku Akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia obejmującego zagadnienia istotne dla Spółki oraz jej akcjonariuszy

Raport bieżący nr 6/2024 Zarząd ELKOP SE w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta ESPI nr 2/2024 z dnia 2 lutego 2024 r. oraz ESPI nr 3/2024 z dnia 15 marca 2024 r. informuje, że po przeprowadzonych analizach prawnych w dniu 23 kwietnia 2024 r. przedstawił Radzie Nadzorczej Spółki, [...]

2024-04-24T08:54:01+02:0023 kwietnia 2024 18:32|Raporty bieżące|

Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy pożyczki pieniężnej z dnia 30 grudnia 2019 r., przedłużenie terminu spłaty

Raport bieżący nr 5/2024 Zarząd ELKOP SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta z dnia 30 grudnia 2019 r. nr ESPI 54/2019, niniejszym informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia, jako Pożyczkodawcą, aneks nr [...]

2024-04-24T08:51:41+02:0023 kwietnia 2024 17:26|Raporty bieżące|
Przejdź do góry