Raporty okresowe

Strona główna » Raporty okresowe

Raport roczny RR 2023

Raport roczny RR 2023 Załączniki: Sprawozdanie_z_badan_2024-04-05_pl Sprawozdanie_z_badan_2024-04-05_pl (XADES) ELKOP_SprFinansowe_2023-12-31 ELKOP_SprFinansowe_2023-12-31 (XADES) ELKOP_SprZarzadu_2023-12-31 ELKOP_SprZarzadu_2023-12-31 (XADES)  

5 kwietnia 2024 17:16|Raporty okresowe|

Raport roczny RR 2022

Raport roczny RR 2022 Załączniki: Wyjasnienie_do_korekty Sprawozdanie_z_badan_2023-11-20_pl.xhtml Sprawozdanie_z_badan_2023-11-20_pl.xades ELKOP_SF_KOREKTA_2022-12-31_pl.xhtml ELKOP_SF_KOREKTA_2022-12-31_pl.xades  

21 listopada 2023 17:33|Raporty okresowe|

Raport półroczny P 2023

Raport półroczny P 2023 Załączniki: ELKOP Sprawozdanie Zarządu półrocze 2023-sig.pdf ELKOP Sprawozdanie Finansowe półrocze 2023-sig.pdf ELKOP raport z przeglądu śródrocznego 2023.pdf Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI

15 września 2023 07:18|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 1/2023

Raport kwartalny Q 1/2023 Załączniki: ELKOP_raport_za_1_Q_2023-sig Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI

26 maja 2023 18:23|Raporty okresowe|

Raport roczny RR 2022

Raport roczny RR 2022 Załączniki: ELKOP_SF_2022-12-31 (XADES) ELKOP_SF_2022-12-31_(XHTML) ELKOP_SprZarzadu_2022-12-31 (XADES) ELKOP_SprZarzadu_2022-12-31 (XHTML) Sprawozdanie_z_badania (XADES) Sprawozdanie_z_badania (XHTML)

21 kwietnia 2023 17:11|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 3/2022

Raport kwartalny Q 3/2022 Załączniki: ELKOP_raport_3q2022-sig Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI

18 listopada 2022 17:08|Raporty okresowe|

Raport półroczny P 2022

Raport półroczny P 2022 Załączniki: ELKOP raport z przegladu I polrocze 2022 ELKOP sprawozdanie finansowe I polrocze 2022 ELKOP sprawozdanie zarzadu I polrocze 2022 Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI

16 września 2022 18:03|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 1/2022

Raport kwartalny Q 1/2022 Załączniki: ELKOP_raport_za_1q2022-sig-sig Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI  

20 maja 2022 17:50|Raporty okresowe|
Przejdź do góry