Kalendarium

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 r.

Raport bieżący nr 9/2022

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 14.01.2022 r.
w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2022 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.

Zgodnie z treścią raportu nr 1/2022 z dnia 14.01.2022 r. publikacja raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 r. planowana była na dzień 23.09.2022 r.

Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze będzie dzień 16.09.2022 r. (piątek).

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu
Anna Wiśniewska, Operator ESPI

13 września 2022 10:03|Raporty bieżące|

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

Raport bieżący nr 1/2022

Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2022 r. w dniu 20 maja 2022 r. _piątek_.
Jednostkowy raport za III kwartał 2022 r. w dniu 18 listopada 2022 r. _piątek_.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2021 oraz za II kwartał roku 2022.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2022 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu
23 września 2022 r. _piątek_.

Raporty roczny za rok 2021 Emitent opublikuje w dniu 22 kwietnia 2022 r. _piątek_.

Jednocześnie Zarząd ELKOP SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu

14 stycznia 2022 15:22|Raporty bieżące|
Przejdź do góry