ELKOP SE jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rzetelnie informuje inwestorów o swojej działalności oraz o ważnych wydarzeniach. Regularnie sporządzane są raporty (zarówno bieżące, jak i okresowe), które obejmują wszelkie aspekty działalności Spółki. Obszar relacji inwestorskich to jednak nie tylko działania o charakterze obligatoryjnym, które wynikają wprost z przepisów prawa. Jest to również szereg różnorodnych aktywności, za pomocą których Spółka stara się sprostać wysokim oczekiwaniom ze strony wszystkich uczestników rynku, co w rezultacie buduje reputację ELKOP SE i zaufanie inwestorów.

O każdym istotnym zdarzeniu Spółka informuje akcjonariuszy, inwestorów, analityków i dziennikarzy za pomocą raportów bieżących i okresowych.

Osobą odpowiedzialną za relacje inwestorskie i komunikację z inwestorami w ELKOP SE jest Pani Anna Wiśniewska.

Relacje inwestorskie
Relacje inwestorskie

Anna Wiśniewska

Anna Wiśniewska

  • +48 500 073 835 

  • anna.wisniewska@elkop.pl