Jesteśmy ogólnopolskim uznanym Partnerem na rynku nieruchomości komercyjnych

ELKOP SE

Zajmujemy się zakupem nieruchomości komercyjnych oraz wynajmem powierzchni biurowych, produkcyjnych i handlowych. Główne przychody Spółki pochodzą z działalności podstawowej tj. z wynajmu powierzchni handlowych, usługowo – produkcyjnych oraz biurowych, zlokalizowanych w Płocku, Chorzowie, Elblągu oraz Poznaniu.

HISTORIA

70 lat działalności

Spółka działa na polskim rynku od ponad 70 lat. Historia Spółki sięga roku 1950, kiedy w sektorze Budownictwa Węglowego wyodrębniony został Zespół Robót Elektrycznych, który stał się w 1963 roku zalążkiem Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Przemysłu Węglowego ELMONT w Chorzowie. Po 19 latach firma zmieniła nazwę na PEPW ELKOP. Początkowo, działalność firmy opierała się na wykonawstwie specjalistycznych robót elektromontażowych w przemyśle ciężkim. W tym samym czasie prowadzono także prace w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowo – usługowym.

HISTORIA

DEBIUT NA GPW

Na początku lat 90-tych zrobiono wiele by dostosować się do nowych warunków gospodarki rynkowej. W 1995 roku Spółka została przekształcona w spółkę Skarbu Państwa, stając się tym samym Spółką Akcyjną, a w 2001 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – co do dziś pokazuje przejrzystość i stabilność prowadzonej działalności ELKOP SE na rynku publicznym.

HISTORIA

70 lat działalności

Spółka działa na polskim rynku od ponad 70 lat. Historia Spółki sięga roku 1950, kiedy w sektorze Budownictwa Węglowego wyodrębniony został Zespół Robót Elektrycznych, który stał się w 1963 roku zalążkiem Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Przemysłu Węglowego ELMONT w Chorzowie. Po 19 latach firma zmieniła nazwę na PEPW ELKOP. Początkowo, działalność firmy opierała się na wykonawstwie specjalistycznych robót elektromontażowych w przemyśle ciężkim. W tym samym czasie prowadzono także prace w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowo – usługowym.

HISTORIA

DEBIUT NA GPW

Na początku lat 90-tych zrobiono wiele by dostosować się do nowych warunków gospodarki rynkowej. W 1995 roku Spółka została przekształcona w spółkę Skarbu Państwa, stając się tym samym Spółką Akcyjną, a w 2001 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – co do dziś pokazuje przejrzystość i stabilność prowadzonej działalności ELKOP SE na rynku publicznym.

Prezentacja spółki:

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Ważnym etapem dla rozwoju spółki było rozpoczęcie w 2007 r. działalności w sektorze budownictwa mieszkaniowego, co zaowocowało realizacją osiedli domów jednorodzinnych w Katowicach oraz pomogło zdywersyfikować źródła przychodów.

Działalności Spółki w sektorze budownictwa mieszkaniowego miała charakter epizodyczny i została zakończona.

DROGA DO ROZWOJU

ZMIANA

W drugą dekadę XXI wieku Spółka weszła jako podmiot zrestrukturyzowany i stabilny, odważnie podejmujący się realizacji ambitnych planów i z optymizmem patrzący w nową przyszłość.

DROGA DO SUKCESU

koncepCJA

Strategia rozwoju ELKOP SE w ostatnich latach, opierała się na intensyfikacji działań w zakresie rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie komercyjnych i produkcyjnych nieruchomości przeznaczonych pod wynajem. Aby sprostać coraz wyższym oczekiwaniom Klientów w segmencie rynku nieruchomości komercyjnych, spółka rozszerza oferty w Polsce o nowe nieruchomości, nieustannie poszukując obiektów przeznaczonych pod wynajem oraz realizuje działania, mające na celu wzrost wartości rynkowej wszystkich swoich nieruchomości.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

STRATEGIA ROZWOJU

Rozwój działalności spółki w obszarze inwestycyjnych nieruchomości komercyjnych jest bezpiecznym i zyskownym kierunkiem, co potwierdza stopniowy wzrost koniunktury na tym rynku od roku 2011.

Spółka planuje podejmować działania mające na celu wzrost wartości rynkowej posiadanych przez nią nieruchomości poprzez ich modernizację, a nadto planowane są zakupy kolejnych nieruchomości w tym również na terenie Warszawy (obecnie prowadzone są wstępne rozmowy dot. zakupu nieruchomości produkcyjnej na terenie Warszawy). ELKOP SE przewiduje również, że w okresie nastąpi wzrost wartości nieruchomości w aktywach spółki do kwoty 60-70 milionów złotych.

Głównymi celami strategicznymi ELKOP SE na lata są wzmacnianie i stabilizacja pozycji Spółki w obszarach, gdzie Spółka już oferuje swoje produkty, budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez podnoszenie poziomu atrakcyjności oferowanych powierzchni biurowych, usługowo-produkcyjnych i magazynowych a ponadto zwiększenie oferty o nowe obiekty komercyjne i produkcyjne przeznaczone pod wynajem.

STRATEGIA ROZWOJU

Główne cele strategiczne

 • wzmacnianie i stabilizacja pozycji Spółki w obszarach, gdzie ELKOP SE już oferuje swoje produkty oraz budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez podnoszenie poziomu atrakcyjności oferowanych powierzchni biurowych, usługowo-produkcyjnych i magazynowych

 • dążenie do sprostania wciąż rosnącym wymaganiom Klientów

 • dążenie do sprostania wciąż rosnącym wymaganiom Klientów

 • kontynuacja procesu inwestycyjnego – to przede wszystkim rozbudowanie oferty o nowe obiekty przeznaczone do wynajmu

 • zadowolenie akcjonariuszy poprzez ciągły wzrost zysków oraz wzrost wartości rynkowej ELKOP SE

STRATEGIA ROZWOJU

Główne kierunki rozwoju

 • perspektywiczna działalność z dużym potencjałem wzrostu

 • działanie w niszy rynkowej, o dużych barierach wejścia dla konkurencji

 • wysoki poziom rentowności prowadzonego biznesu

 • dywersyfikacja sprzedaży

STRATEGIA ROZWOJU

stabilny fundament

 • optymalizacja procesów wewnątrz firmy i wykorzystanie posiadanych potencjałów (wynajem powierzchni biurowych, magazynowych, usługowo-produkcyjnych, sprzedaż domów, modernizacja posiadanych obiektów)

 • inwestycje realizujące wyżej wymienione kierunki, finansowane ze środków własnych oraz finansowania zewnętrznego

NASI PARTNERZY

Nasz sukces nie byłby możliwy bez naszych partnerów. Dzięki współpracy opartej na partnerstwie, wspólnie możemy osiągnąć więcej.