Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Płock dnia 29.09.2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782225 niniejszym po raz pierwszy wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych wezwań akcjonariuszy. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Płock dnia 15.10.2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782225 niniejszym po raz pierwszy wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych wezwań akcjonariuszy. Pierwsze wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 45/2020 w dniu 29.09.2020 r. Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Płock dnia 30.10.2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782225 niniejszym po raz trzeci wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych wezwań akcjonariuszy. Pierwsze wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 45/2020 w dniu 29.09.2020 r. Drugie wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 51/2020 w dniu 15.10.2020 r.

Kolejne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Płock dnia 16.11.2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782225 niniejszym po raz czwarty wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych wezwań akcjonariuszy. Pierwsze wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 45/2020 w dniu 29.09.2020 r. Drugie wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 51/2020 w dniu 15.10.2020 r. Trzecie wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 54/2020 w dniu 30.10.2020 r.

Kolejne wezwanie będzie publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Piąte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Płock dnia 01.12.2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782225 niniejszym po raz piaty wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 roku.

Niniejsze wezwanie jest piątym i ostatnim, spośród pięciu wymaganych wezwań akcjonariuszy.

Pierwsze wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 45/2020 w dniu 29.09.2020 r.

Drugie wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 51/2020 w dniu 15.10.2020 r.

Trzecie wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 54/2020 w dniu 30.10.2020 r.

Czwarte wezwanie Emitent opublikował raportem bieżącym nr 55/2020 w dniu 16.11.2020 r.