Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Patro Invest OÜ 23 600 000 51,25 23 600 000 51,25 27.12.2021
POZOSTALI 22 447 200 48,75 22 447 200 48,75  
RAZEM 46 047 200 100 46 047 200 100  
Kapitał zakładowy

18.418.880,00 EURO