Prezes Zarządu

Jacek Koralewski

Pan Jacek Koralewski posiada duże doświadczenie, które zdobył pracując jako członek Zarządu i Rad Nadzorczych spółek publicznych oraz w bankowości. W latach 1992 – 2010 rozwijał karierę w PKO BP S.A. pracując na stanowiskach kierowniczych oraz eksperta. Ukończył szereg szkoleń w zakresie ryzyka, windykacji, restrukturyzacji, finansów, negocjacji oraz zarządzania. Posiada Certyfikat w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej wydany przez Związek Banków Polskich. Od ponad dekady związany jest z publicznym rynkiem kapitałowym. W latach 2007 – 2018 zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spółek niepublicznych: pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Członka Rad Nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych. Obecnie pełni funkcje: Prezesa Zarządu w ELKOP SE, Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Atlantis SE, FON SE, Investment Friends Capital SE, Investment Friends SE. Jest absolwentem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu w zakresie polityki społecznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym w zakresie bankowości i finansów. Pan Jacek Koralewski nie był prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie został na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pan Jacek Koralewski w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadał w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji. Pan Jacek Koralewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Jacek Koralewski nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.

Wiceprezes Zarządu

Anna Kajkowska

Anna Kajkowska posiada wykształcenie wyższe z zakresu administracji oraz zarządzania. Jest absolwentką studiów doktoranckich w zakresie Nauk Ekonomicznych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz ukończyła studia Master of Business Administration (MBA) w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Od ponad dekady związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organie nadzoru spółki Investment Friends SE z siedzibą w Estonii notowanej na GPW w Warszawie. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Pani Anna Kajkowska zasiadała przez ponad dekadę w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek będących pod stałym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce lub Finantsinspektsioon w Estonii. Pani Anna Kajkowska pełniła wielorakie funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży współpracując na zasadach B2B i B2C. Posiada duże doświadczenie z obszaru nieruchomości komercyjnych i udzielania wysoko kwotowych pożyczek pieniężnych. Pani Anna Kajkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Anna Kajkowska nie była prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie został na nią nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pani Anna Kajkowska w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadała w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji. Pani Anna Kajkowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pani Anna Kajkowska nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.