Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.07.2017 r.
9 czerwca 2017
 17:32,

Raport bieżący nr 47/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 06 lipca 2017 r. na godzinę 10:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu