Uchwały podjęte na NWZ w dniu 03.01.2018 roku
3 stycznia 2018
 17:09,

Raport bieżący nr 2/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 03.01.2018 roku.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu