Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.
10 czerwca 2021
 16:14,

Raport bieżący nr 10/2021

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 9/2021 z dnia 28 maja 2021 r. przekazuje w załączeniu dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 25 czerwca 2021r. tj.:
– Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020,
– Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 wraz z raportem biegłego rewidenta.

Zarząd ponadto informuje, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty opublikowane zostały na stronie internetowej Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu