Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r.
3 czerwca 2015
 15:52,

Raport bieżący nr 21/2015

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2015 r. na godzinę 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C .
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: