Uchwały podjęte na NZW w dniu 01.03.2012r.
2 marca 2012
 12:42,

RB-W 12/2012

Zarząd ELKOP S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 01.03.2012r. o godzinie 13:30.

Załączniki:

PLIK PDF