Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2014 r.
16 maja 2014
 14:38,

Raport bieżący nr 28/2014

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2014 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Emitent dodatkowo wyjaśnia, ze wszelkie materiały mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały umieszczone na stronie spółki https://elkop.pl/ w dziale relacje inwestorskie.

Załączniki: