Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 19.06.2013 r. (13:00)
22 maja 2013
 07:23,

RB-W 13/2013

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2013 r. na godzinę 13.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44.

Załączniki: