Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27.06.2019 r.
27 czerwca 2019
 18:11,

Raport bieżący nr 22/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2019 r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu