Uchwały podjęte na NWZ w dniu 28.09.2018 roku
28 września 2018
 17:20,

Raport bieżący nr 63/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28.09.2018 roku.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu