Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2021 r.
25 czerwca 2021
 16:52,

Raport bieżący nr 13/2021

Zarząd ELKOP SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2021 r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu