Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.12.2018 r.
19 grudnia 2018
 17:44,

Raport bieżący nr 90/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.12.2018 r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu