Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 12.06.2014 roku
12 czerwca 2014
 13:41,

Raport bieżący nr 34/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 12.06.2014 roku.

Załączniki: