Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2016 r.
1 kwietnia 2016
 17:08,

Raport bieżący nr 6/2016

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 kwietnia 2016 r. na godzinę 09:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: