Korekta raportu nr 45/2015 – Uchwały podjęte na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.12.2015 r
21 grudnia 2015
 17:41,

Raport bieżący nr 45/2015

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym wobec zaistniałej omyłki dokonuje korekty raportu bieżącego nr 45/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie treści uchwał podjętych na NWZ zwołanym na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.12.2015 roku.

Emitent wraz z raportem nr 45/2015 omyłkowo nie opublikował załącznika nr 1 do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 01.12.2015 roku, które kontynuowane było po przerwie w dniu 21.12.2015 roku. Brakujący załącznik Emitent przekazuje w załączeniu. W pozostałym zakresie raport nr 45/2015 pozostaje bez zmian.

W załączeniu Emitent przekazuje Protokół NWZ z dnia 21.12.2015 r. oraz Załącznik nr 1 Plan Podziału.

Załączniki: