Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.06.2015 roku
30 czerwca 2015
 16:04,

Raport bieżący nr 28/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku.

Załączniki: