Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.06.2023 roku na godz.13.00.
13 czerwca 2023
 17:26,

Raport bieżący nr 3/2023

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu ESPI nr 02/2023 z dnia 19 maja 2023 r., w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2023 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powodem odwołania Zgromadzenia jest fakt iż na Zgromadzenie nie zarejestrował swojego udziału żaden z akcjonariuszy Spółki.

Zarząd informuje, że niezwłocznie dokona ponownego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sposób przewidziany właściwymi przepisami w tym w szczególności w formie odrębnego raportu ESPI oraz na stronie www Spółki.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu
Anna Wiśniewska, Operator ESPI