Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27.06.2012r
28 czerwca 2012
 07:39,

RB-W 34/2012

Zarząd ELKOP S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27.06.2012r. o godzinie 14:00

Załącznik: