Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 marca 2020 roku
26 lutego 2020
 15:30,

Raport bieżący nr 9/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 24 marca 2020 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu