Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lipca 2023 r.
15 czerwca 2023
 17:22,

Raport bieżący nr 4/2023

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 12 lipca 2023 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu
Anna Wiśniewska, Operator ESPI