Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.09.2018 r.
8 sierpnia 2018
 17:04,

Raport bieżący nr 44/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 28.09.2018 r. na godzinę 10:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu