Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2015 r., ogłoszenie przerwy do dnia 21.12.2015 r. do godziny 10:00
1 grudnia 2015
 17:15,

Raport bieżący nr 42/2015

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 01.12.2015 r.
Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.12.2015 r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 21.12.2015 r. do godziny 10:00. Obrady będą kontynuowane w tym samym miejscu, tj. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 C.

Załącznik: