Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.01.2019 r. Ogłoszenie przerwy do dnia 04.02.2019 r., do godz. 11:00
18 stycznia 2019
 17:09,

Raport bieżący nr 3/2019

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.01.2019 r.

Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.01.2019 r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 04.02.2019 r., do godz. 11:00. Obrady będą kontynuowane w tym samym miejscu, tj. w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 c.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu