Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.04.2016 roku
29 kwietnia 2016
 12:25,

Raport bieżący nr 14/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29.04.2016 roku.

Załączniki: