Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 września 2019 r.
12 sierpnia 2019
 17:00,

Raport bieżący nr 28/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku w nawiązaniu do raportu nr 27/2019 niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 09 września 2019 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu