Korekta raportu nr 67/2014 z dnia 30.10.2014 r., w sprawie opublikowanych Uchwał podjętych na NWZ w dniu 30.10.2014 r.
31 października 2014
 09:52,

Raport bieżący nr 67/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 67/2014 z dnia 30.10.2014 r.
W wyniku omyłki technicznej do raportu nr 67/2014 opublikowanego przez Emitenta w dniu 30.10.2014 r. załączony został plik zawierający skan protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta bez stron 3 i 5.
Niniejszym Emitent dokonując korekty wyżej wymienionego raportu w załączeniu przekazuje kompletną treść protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.10.2014 roku.

Załącznik: