Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2011r.
1 czerwca 2011
 21:39,

RB-W 25/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.06.2011r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Maronia 44.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.Załączniki: