Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.01.2019 r.
7 grudnia 2018
 17:36,

Raport bieżący nr 83/2018

Zarząd ELKOP S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 18.01.2019 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu