Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2012r.
29 maja 2012
 07:50,

RB-W 27/2012

Zarząd ELKOP S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 27.06.2012r. na godzinę 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Maronia 44.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: