Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.12.2016 r.
1 grudnia 2016
 18:30,

Raport bieżący nr 22/2016

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 28.12.2016 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: