Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2017 roku
24 maja 2017
 18:01,

Raport bieżący nr 44/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 20 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Oddziale ELKOP S.A. w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.
Zarząd jedocześnie informuje, że na stronie internetowej spółki pod adresem https://www.elkop.pl/?sub=walne w zakładce Relacje Inwestorskie w sekcji Walne Zgromadzenia opublikowane zostaną:
1. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.05.2017 r.,
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016,
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
4. Opinia Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.06.2017 r.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał i pełnomocnictwo stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu