Uchwały podjęte na NWZ w dniu 30.01.2014 r.
30 stycznia 2014
 08:41,

RB 8/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30.01.2014 r.