Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.10.2014 roku
3 października 2014
 19:05,

Raport bieżący nr 61/2014

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.10.2014 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Oddziale Spółki w Płocku (09-402), przy ulicy Padlewskiego 18 C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.