Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.12.2019 r.
2 grudnia 2019
 15:27,

Raport bieżący nr 48/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.12.2019 r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu