Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 19.06.2013 r.
19 czerwca 2013
 07:00,

RB-W 15/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 19.06.2013 r.

 

Załączniki: