Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.03.2020 r.
24 marca 2020
 16:34,

Raport bieżący nr 13/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.03.2020 r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu