Raporty okresowe

Raport kwartalny Q 3/2021

Raport kwartalny Q 3/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 000 8 596 1 974 1 935 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 805 222 396 50 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 213 -766 266 -172 IV. Zysk _strata_ netto 942 -1 078 207 -243 V. [...]

15 listopada 2021 18:33|Raporty okresowe|

Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 931 5 856 1 304 1 319 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 216 -245 267 -55 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 751 -1 041 165 -234 IV. Zysk _strata_ netto 564 -1 291 124 -291 V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 700 2 319 374 522 VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 31 2 323 7 523 VII. Przepływy środków pieniężnych [...]

20 września 2021 17:20|Raporty okresowe|
Przejdź do góry