Raporty okresowe

Raport kwartalny Q 3/2019

Raport kwartalny Q 3/2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 401 3 360 1 486 790 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 822 -1 631 423 -383 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 079 -1 224 250 -288 IV. Zysk _strata_ netto 783 311 182 73 V. [...]

29 listopada 2019 17:30|Raporty okresowe|
Przejdź do góry