Raporty bieżące i okresowe

Strona główna » Raporty bieżące i okresowe

Raport roczny RR 2023

Raport roczny RR 2023 Załączniki: Sprawozdanie_z_badan_2024-04-05_pl Sprawozdanie_z_badan_2024-04-05_pl (XADES) ELKOP_SprFinansowe_2023-12-31 ELKOP_SprFinansowe_2023-12-31 (XADES) ELKOP_SprZarzadu_2023-12-31 ELKOP_SprZarzadu_2023-12-31 (XADES)  

2024-04-08T08:36:23+02:005 kwietnia 2024 17:16|Raporty okresowe|

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023

Raport bieżący nr 4/2024 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2024 roku informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego - raportu rocznego za rok 2023. Zgodnie z [...]

2024-04-03T09:49:22+02:002 kwietnia 2024 19:47|Raporty bieżące|

Uzupełnienie przez Akcjonariusza wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia obejmującego zagadnienia istotne dla Spółki oraz jej akcjonariuszy

Raport bieżący nr 3/2024 Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2024 r. z dnia 2 lutego 2024 r., informuje, że w dniu 15 marca 2024 r. większościowy akcjonariusz Emitenta, spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, Estonia w uzupełnieniu złożonego [...]

2024-03-18T09:10:40+01:0015 marca 2024 17:46|Raporty bieżące|

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia obejmujący zagadnienia istotne dla Spółki oraz jej akcjonariuszy

Raport bieżący nr 2/2024 Zarząd ELKOP SE w Płocku informuje, że w dniu 02.02.2024 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinnie, Estonia złożony na podstawie art. 55 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej [...]

2024-02-05T15:05:35+01:002 lutego 2024 17:28|Raporty bieżące|

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024

Raport bieżący nr 1/2024 Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2024 w następujących datach: Jednostkowy raport za I kwartał 2024 r. w dniu 24 maja 2024 r. _piątek_. Jednostkowy raport za [...]

2024-01-30T13:18:50+01:0030 stycznia 2024 09:02|Raporty bieżące|

Raport roczny RR 2022

Raport roczny RR 2022 Załączniki: Wyjasnienie_do_korekty Sprawozdanie_z_badan_2023-11-20_pl.xhtml Sprawozdanie_z_badan_2023-11-20_pl.xades ELKOP_SF_KOREKTA_2022-12-31_pl.xhtml ELKOP_SF_KOREKTA_2022-12-31_pl.xades  

2023-11-21T18:26:43+01:0021 listopada 2023 17:33|Raporty okresowe|

Korekta danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym spółki za 2022 rok

Raport bieżący nr 10/2023 Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 21.11.2023 r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości skorygowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz z raportem Biegłego Rewidenta otrzymanym w dniu 21.11.2023 r. do skorygowanego sprawozdania finansowego spółki. Charakter korekty nie wpłynął na wyniki prezentowane przez [...]

2023-11-21T18:21:24+01:0021 listopada 2023 17:22|Raporty bieżące|

Informacja o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta

Raport bieżący nr 9/2023 Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 2 października 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1055/2023 z dnia 2 października 2023 r. postanowił o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta. Stosownie do postanowień uchwały wznowienie obrotu akcjami Emitenta [...]

2023-10-02T15:44:50+02:002 października 2023 14:18|Raporty bieżące|

Raport półroczny P 2023

Raport półroczny P 2023 Załączniki: ELKOP Sprawozdanie Zarządu półrocze 2023-sig.pdf ELKOP Sprawozdanie Finansowe półrocze 2023-sig.pdf ELKOP raport z przeglądu śródrocznego 2023.pdf Osoby reprezentujące Spółkę: Jacek Koralewski, Prezes Zarządu Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu Anna Wiśniewska, Operator ESPI

2023-09-15T10:00:40+02:0015 września 2023 07:18|Raporty okresowe|
Przejdź do góry