Raporty bieżące i okresowe

Strona główna » Raporty bieżące i okresowe

Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

Raport bieżący nr 20/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.12.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach [...]

2022-06-02T15:29:54+02:0028 grudnia 2021 07:58|Raporty bieżące|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 19/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 23.12.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: powiadomienie Podstawa prawna Art. 19 [...]

2021-12-23T17:28:07+01:0023 grudnia 2021 15:04|Raporty bieżące|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 18/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 17.12.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: powiadomienie Podstawa prawna Art. 19 [...]

2021-12-18T11:24:59+01:0017 grudnia 2021 21:08|Raporty bieżące|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 17/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 06.12.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: Powiadomienie Podstawa prawna Art. 19 [...]

2021-12-07T09:47:54+01:006 grudnia 2021 18:05|Raporty bieżące|

Raport kwartalny Q 3/2021

Raport kwartalny Q 3/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od [...]

2021-11-16T00:40:37+01:0015 listopada 2021 18:33|Raporty okresowe|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 16/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 30.09.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: Powiadomienie_z_dnia_30.09.2021 Podstawa prawna Art. 19 [...]

2021-10-01T08:12:42+02:0030 września 2021 16:43|Raporty bieżące|

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 15/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 27.09.2021 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załączniki: Powiadomienie Podstawa prawna Art. 19 [...]

2021-09-27T15:55:00+02:0027 września 2021 15:40|Raporty bieżące|

Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 931 5 856 1 304 1 319 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 216 -245 267 -55 [...]

2021-09-21T10:02:38+02:0020 września 2021 17:20|Raporty okresowe|

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

EBI Raport bieżący nr 2/2021 Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Elkop Spółka Europejska przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021 ZARZĄD I RADA NADZORCZA 2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 [...]

2021-09-01T13:41:27+02:0031 sierpnia 2021 20:46|Raporty bieżące|

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu Emitenta ELKOP SE

Raport bieżący 14/2021 Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.08.2021 r., do Spółki wpłynęło oświadczenie członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Pana Adama Stachowicz o rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. Złożona przez Pana Adama Stachowicza rezygnacja z pełnionej funkcji jest skuteczna z [...]

2021-09-01T13:42:08+02:0031 sierpnia 2021 20:38|Raporty bieżące|
Przejdź do góry