Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 roku
16 maja 2024
 17:16,

Raport bieżący nr 11/2024

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2024 roku informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu za I kwartał 2024 roku.

Zgodnie z treścią raportu nr 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. publikacja raportu okresowego za I kwartał 2024 roku, planowana była na dzień 24 maja 2024 r.

Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 roku będzie dzień 21 maja 2024 roku tj. wtorek.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu