Zmiana Zarządu spółki celowej
26 kwietnia 2024
 17:24,

Raport bieżący nr 8/2024

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta ESPI nr 2/2024, 3/2024, 6/2024 oraz 7/2024 informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2024 r., rada nadzorcza spółki ELKOP Nieruchomości S.A. z siedzibą w Poznaniu _KRS 0001062854_ podjęła uchwały o powołaniu:

Prezesa Zarządu Emitenta Pana Jacka Koralewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ELKOP Nieruchomości S.A. oraz

Wiceprezes Zarządu Panią Annę Kajkowską do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ELKOP Nieruchomości S.A.

Emitent informuje, że powołanie Członków Zarządu Emitenta do pełnienia funkcji w spółce zależnej związane jest z realizacją celów określonych we wniosku akcjonariusza z dnia 2 lutego 2024 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu